Kaynak Dumanı Havalandırma

Kaynak ve kesim işlemi sırasında insan sağlığına zarar verebilecek zehirli gazlar, duman, metal buharı ve partikülleri çıkmaktadır. Emisyon maddesi denilen bu maddelerin özellikle solunum yollarına zararı büyüktür. Bu sorunu klasik havalandırma sistemiyle çözmek oldukça yüksek maliyetlidir. "Akrobat Kollar" ile noktasal emiş yaparak ve Aykar marka uzun ömürlü yüksek verimli Akrabot Kollar kullanılarak bu maliyetler azaltılmaktadır. Kaynak atölyeleri ve endüstriyel tesislerde kaynak dumanı, toz ve yağ buharlarının ortamdan filtre edilerek sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için güvenle kullanılan sistemler sunmaktadır.

Fabrikalarda üretimin çeşitli aşamalarında açığa çıkan toz, koku, duman ve gazların, insan sağlığına zarar vermemesi için çalışma ortamından uzaklaştırılması gerekir. Ancak bu uzaklaştırma, klasik ortam havalandırma yoluyla yapıldığında, verimli sonuç alınamamakta ve çalışanların bu sağlığa zararlı havayı solumalarına engel olunamamaktadır. Çalışma ortamlarında açığa çıkan toz, duman, gaz gibi havayı kirleticilerin ve bunun dışında çalışma ortamında oluşan, insan sağlığını olumsuz etkileyerek çalışan hastalığına yol açabilecek diğer etkenlerden bahsedilerek bunların kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması için yöneticilerin uygulaması gereken yöntemler açıklanmıştır ve toz, duman ve gazın kaynağında yakalanması teknikleri üzerinde durulmuştur