Yangın Damperi

Havalandırma ve Klima sistemlerinde, hava kanalları ile yangın ve dumanın yayılmasını önleyici olarak kullanılan Yangın Damperleri; otomatik olarak çalışır.

Hava kanallarına monte edildiği gibi betonarme ve tuğla duvar geçişlerinde de kullanılabilir.İ

steğe bağlı olarak ikaz anahtarı ilavesi ile havalandırma fanlarının stoplaması yapılır.7

2°C'de eriyen ithal sigorta (flow switch) sayesinde kanat kendisini kapatır ve komşu mahallere yangının sıçramasını önler.

Aynı zamanda hava sirkülasyonunu kapatarak yangının körüklenmesini önler.